označenie podlažie počet izieb plocha balkón kobka cena katalógový list stav
A11 1 . podlažie 2 izby 55.73 m2 44.00m2 3.56m2 164 900 € náhľad voľný
A12 1 . podlažie 2 izby 54.50 m2 55.24m2 3.53m2 167 900 € náhľad voľný
A13 1 . podlažie 3 izby 81.04 m2 230.03m2 3.39m2 275 900 € náhľad rezervovaný
A21 2 . podlažie 2 izby 58.02 m2 3.75m2 2.77m2 147 900 € náhľad rezervovaný
A22 2 . podlažie 2 izby 55.73 m2 4.99m2 2.77m2 142 900 € náhľad voľný
A23 2 . podlažie 2 izby 54.50 m2 5.00m2 2.04m2 142 900 € náhľad voľný
A24 2 . podlažie 3 izby 81.04 m2 6.56m2 3.36m2 205 900 € náhľad voľný
A31 3 . podlažie 2 izby 58.04 m2 3.75m2 2.35m2 147 900 € náhľad rezervovaný
A32 3 . podlažie 2 izby 55.72 m2 4.99m2 2.36m2 146 900 € náhľad voľný
A33 3 . podlažie 2 izby 54.50 m2 5.00m2 2.36m2 146 900 € náhľad voľný
A34 3 . podlažie 3 izby 81.04 m2 6.56m2 2.86m2 209 900 € náhľad voľný
A41 4 . podlažie 2 izby 55.34 m2 3.79m2 2.25m2 155 900 € náhľad voľný
A42 4 . podlažie 2 izby 52.87 m2 4.66m2 2.64m2 151 900 € náhľad voľný
A43 4 . podlažie 2 izby 51.39 m2 4.66m2 2.64m2 151 900 € náhľad voľný
A44 4 . podlažie 3 izby 78.24 m2 6.26m2 2.64m2 209 900 € náhľad voľný
B11 1 . podlažie 3 izby 84.16 m2 88.88m2 2.64m2 235 900 € náhľad voľný
B12 1 . podlažie 2 izby 56.21 m2 50.09m2 2.33m2 167 900 € náhľad voľný
B13 1 . podlažie 2 izby 68.15 m2 44.24m2 2.69m2 178 900 € náhľad voľný
B21 2 . podlažie 4 izby 103.79 m2 3.24m2 7.63m2 242 900 € náhľad voľný
B22 2 . podlažie 2 izby 56.31 m2 4.66m2 0.00m2 144 900 € náhľad voľný
B23 2 . podlažie 2 izby 56.21 m2 4.66m2 0.00m2 144 900 € náhľad voľný
B24 2 . podlažie 2 izby 56.21 m2 4.66m2 0.00m2 144 900 € náhľad voľný
B25 2 . podlažie 2 izby 68.15 m2 4.84m2 0.00m2 173 900 € náhľad voľný
B31 3 . podlažie 4 izby 103.79 m2 3.24m2 6.95m2 247 900 € náhľad voľný
B32 3 . podlažie 2 izby 56.31 m2 4.66m2 0.00m2 148 900 € náhľad voľný
B33 3 . podlažie 2 izby 56.21 m2 4.66m2 0.00m2 148 900 € náhľad voľný
B34 3 . podlažie 2 izby 56.21 m2 4.66m2 0.00m2 148 900 € náhľad voľný
B35 3 . podlažie 2 izby 68.15 m2 4.84m2 0.00m2 177 900 € náhľad voľný
B41 4 . podlažie 4 izby 98.42 m2 2.82m2 8.24m2 247 900 € náhľad voľný
B42 4 . podlažie 2 izby 55.63 m2 4.66m2 0.00m2 157 900 € náhľad voľný
B43 4 . podlažie 2 izby 55.35 m2 4.66m2 3.07m2 157 900 € náhľad voľný
B44 4 . podlažie 2 izby 55.35 m2 4.66m2 3.07m2 157 900 € náhľad voľný
B45 4 . podlažie 2 izby 67.56 m2 4.66m2 5.89m2 183 900 € náhľad voľný